Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Al undervisning, produkter og sessioner på denne hjemmeside udgår fra:

Roze Milene
Inspire – intuitive Counselor Leadership
CVR-nr. 36156201
Skovbrynet 3,
5800 Nyborg
Danmark

Handelsbetingelser & Rettigheder

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Erstatningsansvar.

Roze Milene kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig ift. skader ved Qigong undervisning, da det er udøverens eget ansvar.

Al træning sker på eget ansvar. Som deltager i Qigong undervisning er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Roze Milene tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke under undervisning. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Rettigheder

Ophavsretten til alt materiale på www.rozemilene.com tilhører Roze Milene i henhold til gældende dansk lovgivning.

Roze Milene har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, samt visuelt udtryk, som stilles til rådighed.

Ved køb opnås brugsret til produkter og evt. materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.
Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Roze Milenes virksomhed.

Roze Milenes navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.
Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og/eller Roze Milenes navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Roze Milene berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse.
Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned Roze Milene er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Produktinformation

På www.rozemilene.com oplyses produkternes/ydelsernes/forløbenes væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål kan der sendes en mail til Roze Milene via kontakt@rozemilene.com

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Roze Milene accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Betaling

Mobilepay er den foretrukne betalingsform. Mobilepay nr. 38062. Der kan efter aftale betales kontant.

Fortrydelsesret

Sessioner: Ved køb af sessioner eller undervisning, efter afgivet tidsbestilling og bekræftelse af denne, er særlige regler gældende:
Er du forhindret i at komme på det bestilte tidspunkt, bedes du hurtigst muligt og senest 48 timer inden, kontakte Roze Milene, for at få flyttet tiden, ellers går konsultationen tabt og beløbet for denne refunderes ikke.
Såfremt klienten ikke fremmøder fysisk eller over Skype inden for sessions første 15 minutter er Roze Milene ikke forpligtet til at afholde sessionen. Klienten er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde på praksissens adresse eller at have en velfungerende Skype forbindelse. Køb af sessioner og ydelser er bindende. Efter endt session eller modtaget ydelse/produkt gives der ikke penge retur.

Betaling via faktura

Betaling af sessioner foregår via mobilepay eller via faktura forud for afholdelse af sessionen, gældende for både sessioner og undervisning, senest 3 dage forinden eller efter aftale ift. undervisning.

Når session er fastsat er den bindende. I tilfælde af, at den forestående session finder sted indenfor 3 dage betales fakturaen hurtigst muligt af klienten. Hvis betalingen ikke forfalder rettidigt vil klienten modtage en mail med påmindelse herom.
Fakturaen sendes til klientens oplyste mail adresse.
Rate betaling af sessioner er ikke muligt.

Behandling af Personoplysninger

  • Omhu
  • Professionalisme
  • Dedikation
  • Etik
  • Tavshedspligt

 

Roze Milene overdrager ikke informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden klientens samtykke

 

 

 

Copyright © 2017 Roze Milene. All rights